Ledige stillinger

Under finner du annonserte stillinger. Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om stillingene som er ledige, og vi ser fram til å motta din søknad.

Kirkelig Kulturverksted søker daglig leder

Kirkens Nødhjelp søker HR-direktør

Stiftelsen 10. august søker administrasjonssjef

Drivkraft Norge

Drivkraft Norge søker fagsjef myndighetskontakt

Nynorsk kultursentrum søker direktør

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern