Anne Marie Storli

Anne Marie Storli

Rådgiver

storli@mollerstad.no

+47 917 33 650

Anne Marie Storli

Anne Marie Storli har lang erfaring som kommunikasjonsleder i ulike offentlige etater. Hun har vært informasjons-/kommunikasjonsdirektør i Post og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og Jernbaneverket. I vel seks år var hun ansvarlig for kommunikasjon i Samferdselsdepartementet, og hun har seks års kommunikasjonserfaring fra Statens vegvesen. Anne Marie Storli har pedagogisk utdanning og er cand.mag. med fagene norsk, samtidshistorie samt lærerhøyskole. Hun har også gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole, og hun har vært mentor i regi av Kommunikasjonsforeningen og AFFs mentorprogram.

«Mennesker som er virkelig sterke, løfter andre opp. Mennesker som er virkelig mektige, bringer andre sammen»

Michelle Obama

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern