Effektivt kandidatsøk

Møllerstad rekruttering er helt i front når det gjelder å finne de riktige kandidatene til din stilling. Vår hodejakt suppleres med å bruke en markedsledende teknologi som erstatter tradisjonell stillingsannonsering og gir oss ledetråder til potensielle kandidater.  

Parallelt med at stillingen lyses ut og annonseres, foretar vi søk etter relevante kandidater som motiveres inn i prosessen. En gjennomarbeidet stillingsprofil vil være retningsgivende for hvilke miljøer vi skal lete i. Møllerstad rekruttering har en egen database med kandidater, og i tillegg foretar vi egne søk. Fortløpende har vi kontakt med kilder, og vi foretar «utsjekking» av kandidater som blir spilt inn av oppdragsgiver eller andre. Etter mer enn 24 år i bransjen har Møllerstad rekruttering et stort og bredt nettverk.

Enklere, rimeligere og mer presist

Møllerstad rekruttering har inngått et samarbeid med et firma i Bodø som har utviklet en veldig effektiv måte å annonsere på. Annonseringen fra Frantz Tech fungerer sømløst på tvers av alle digitale flater: sosiale medier, nettaviser og nettsteder, og er utviklet særlig for å finne de passive kandidatene. 

Datainnsamlingen og -analysen gir oss verdifull innsiktsdata som benyttes til å avgjøre hvilke medieplasseringer og budsjettfordeling som er riktig for den spesifikke stillingstypen. Sammenlignet med tradisjonell annonsering, gir dette oss inntil 88 % økt annonseeffekt.  

Fordelene er:   

  • Datadrevet kandidatsøk er målrettet annonsering mot passive, kvalifiserte kandidater
  • Datadrevet kandidatsøk dokumenterer annonseeffekt og gjenbruker det som faktisk virker  
  • Markedets eneste fullverdige, digitale kandidatpool som opererer sømløst mellom sosiale medier, programmatisk annonsering og andre digitale flater  
  • Markedets eneste programvare for nøytrale målinger av annonseeffekt  

Mer igjen for pengene 

Siden kampanjens effekt måles i sanntid og jevnlig optimaliseres mot lignende kampanjer for samme type stilling, får du maksimal avkastning på hver annonsekrone du bruker.  

Datadrevet kandidatsøk gir inntil 30 % lavere kostnad per konvertering.

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern