Effektive ledergrupper

Evaluering av ledergrupper

En forutsetning for å bli en effektiv og velfungerende ledergruppe er at medlemmene har en felles forståelse av hva ledergruppen er til for, hvilken forskjell den er ment å gjøre og hva den skal produsere.

Ledergruppeevaluering er et verktøy for å vurdere ledelsens samlede strategiske operative gjennomføringsevne.

Behovet for å se på ledergruppens sammensetning oppstår gjerne når det kommer en ny toppleder, når nye strategier skal gjennomføres eller når det oppstår en krise. Vi kan raskt sette sammen et team av kvalifiserte rådgivere som kan bistå med en slik evaluering.

Back to back statue

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern