John Steineger

John Maxfield Steineger

Rådgiver

john@mollerstad.no

+47 957 47 007

John Maxfield Steineger

John Maxfield Steineger har en allsidig og bred ledererfaring innen fagfeltet medisin, psykiatri, stress- og krisehåndtering, herunder toppledernivå i offentlig sykehus. Siste lederstilling som sjef (generalmajor) for Forsvarets Sanitet, og en del av forsvarsjefens ledergruppe. Steineger er utdannet lege og spesialist i psykiatri, fordypning innen psykoterapi og utdanning i organisasjonspsykologi. Han kan vise til 30 års erfaring med konsultativ virksomhet med undervisning, rådgivning og veiledning for fagekspertise og ledere. Steineger har også vært profesjonell samtalepartner for toppledere siden 2000. Han har omfattende kompetanse innen stressmestring, menneskelig ytelser og begrensninger både på individ- og organisasjonsnivå. Han har også mange års erfaring fra styrearbeid.

«If you are going through hell, keep going»

Winston Churchill

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern