Rekrutteringsprosess

Vi har spesialisert oss på å rekruttere ledere til kulturinstitusjoner, interesseorganisasjoner, akademia, offentlig forvaltning, mediebedrifter og til kommunikasjonsstillinger i alle typer bedrifter. Vi bistår også med rekruttering av dyktige medarbeidere som ikke er ledere.

Profesjonell rekrutteringsprosess

En profesjonelt gjennomført rekrutteringsprosess er med på å styrke virksomhetens omdømme som en solid og profesjonell arbeidsplass. Derfor er vi opptatt av å levere skreddersøm. Våre rådgivere har lang erfaring og vet at hver eneste rekrutteringsprosess har sin egenart. Hos Møllerstad rekruttering samarbeider kunden med den samme rådgiveren gjennom hele oppdraget. Ingen deler av prosessen settes ut til yngre, mer urutinerte rådgivere.  

​Vårt mål er at prosessen skal bli best mulig for

  • oppdragsgiver
  • for den ene som får jobben – og
  • for alle de andre kandidatene som ikke når helt fram til ansettelse

Vi tilbyr bistand til å

  • utarbeide en tidsplan for hele prosessen
  • utforme stillingsannonsen
  • søke fram, kontakte og motivere mulige kandidater
  • gjennomgå søknader og anbefale hvilke kandidater som bør være med i videre prosess
  • gjennomføre tester når det er ønskelig (vi benytter MAP – personlighetstest og Matrigma – evnetest)
  • innhente referanser og utarbeide referanserapport
  • lage utkast til innstilling

Gjennom hele prosessen bidrar vi til god fremdrift og sikrer at både kandidater og oppdragsgiver blir holdt løpende orientert underveis. Vi sikrer og at intervjuene blir gjennomført på en måte som gjør at de oppleves som gode og inspirerende møter for både kandidat og oppdragsgiver.

Vi kan også tilby rekrutteringsbistand i prosesser der oppdragsgiver ønsker å ta ansvar for større deler av prosessen selv.

people sitting in a row

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern