Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet IMDi

HR-sjef i IMDi

Søknadsfrist:

19.04.2023

Arbeidsted:

Oslo sentrum

Tiltredelse:

Etter avtale

Firmanavn:

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet IMDi

Kontakt oss

Møllerstad rekruttering as
Karl Johans gate 25
0159 Oslo

(+47) 915 59 752
gro@mollerstad.no

Personvern